sitene türk bayrağı 
www.siirlerinefendisi.tr.gg
   
  KALP GÖZÜ
  Abdest Nasıl Alınır
 

 

ABDEST

NİYET
Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur. Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denilir


ELLERİN YIKANMASI
Eller bileklere kadar üç kere yıkanmalıdır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.
 
AĞIZA SU VERME
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında iyice çalkalanır.Dişler, baş ve şehadet parmağı ile oğuşturulur.Yalnız oruçlu olanlar, boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almazlar.
BURUNA SU VERME
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmezler.
YÜZ YIKAMA
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Su yüze çarpılmaz.

KOLLARI YIKAMA
Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır,dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır,Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Önce sağ ve sonrada sol kol yıkanır.
BAŞI MESH ETMEK
Sağ el yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle mesh edilir.bir kere meshedilir.
KULAKLARI TEMİZLEME
Eller ıslatılarak, sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
BOYUNU MESHETME
Elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekiliken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.
AYAKLARI YIKAMA
Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru hilallenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı "Kelime-i Şehadet" okunur.

Sual: Abdestin farzı kaçtır?
 
CEVAP:Abdestin farzı dörttür:
1-Yüzü, bir kere yıkamak. Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimi ile çene arasıdır.
2-İki kolu, dirsekleri ile birlikde, bir kere yıkamak.
3-Başın dörtde bir kısmını mesh etmek, yani yaş eli başa sürmek.
4-İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikde, bir kere yıkamakdır.
Sual: Abdestin Sünnetleri nelerdir?
CEVAP:Bazıları şunlardır:
1
— Abdeste başlarken, Besmele okumak.
2 — Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak.
3 — Ağzı, ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. 
4 — Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak. 
5 — Kaş, sakalı ve bıyık altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.
6 — Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak.
7 — Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.
8 — Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek.
9 — Dişleri,  bir şey ile oğmak, temizlemek.
10 — Başın her tarafını bir kere mesh etmek.
11 — İki kulağı bir kere mesh etmek.
12 — El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek
13 — Enseyi üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek.
14 — Yıkanacak yerleri, üç kere yıkamak.
15 — Yüzü yıkarken abdeste kalb ile niyet etmek.
16 — Tertibe riayet etmek. Yani uzuvları sıra ile yıkamak.
17 — Delk etmek, yani yıkanan yerleri oğmak.
18 — Müvalat. Yani her uzvu birbiri arkasından yıkarken başka işle uğraşmamak.

 

Türkçe abdest duaları:Abdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen kelimei şehadet getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela Rabbena atina...yı okur.:Önce güzel abdest almanın faziletini bildirelim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ya Enes, abdeste devam et ve güzel abdest al ki, ömrün uzasın.) [Haraiti]
(Güzel abdest alıp camiye giren Allahın misafiri olur. Allahü teala da misafirine mutlaka ikram eder.) [Beyheki]
(Güzelce abdest aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene cennetin sekiz kapısı açılır.) [Nesai]
(Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır.) [İbni Hibban]
(İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzel ise, sıra namaza gelir.) [Beyheki]
(Hiç bir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılarak mağfiret dilesin de, affedilmiş olmasın.) [Tirmizi]
(Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur.) [Müslim]
(Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur). [Buhari]
(Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden, cehennemden uzaklaşır.) [Ebû Davüd]
(Güneş yükselince [işrak vaktinde] güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılanın bütün günahları affolur.) [İ.Ahmed]
(Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak, günahlara kefareti olur.) [Müslim]
(Güzelce abdest alıp, huşu içinde namazını kılan, küçük günahlarına kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder.) [Müslim]
Güzel abdest almak nasıl olur? Peygamber efendimiz bu hususu şöyle tarif etmiştir: (Abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle, alınan mükemmel abdesttir.) [Tirmizi]
Ağız, burun, yüz, kol ve ayakları, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak gerekir. Her birinde, uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç kere su dökmek değil, üç kere tam yıkamak sünnettir. Üçten az veya fazla yıkamak mekruhtur.
Maalesef musluktan abdest alanlar, bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kolları ve ayakları birer kere yıkıyorlar. Ayak parmaklarını da bir kere hilallemekle yetiniyorlar. Üç kere su döküp bir kere yıkamak sünnete aykırı olduğu gibi, bir kere çok su döküp de, üç kere yıkamak da sünnete aykırıdır. Ayrı ayrı üç kere su döküp, üç kere ovarak yıkamak gerekir. Bunun için ya musluğu her seferinde kapatmak veya ayağı sudan çekmek gerekir.
:Hiç kılınır mı!Namazın şartlarındandır.Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve yasak olan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kafir olur.:Edep, burada yapılması sevap olup, yapılmazsa hiç günah olmayan şeyler demekdir. Halbuki, sünneti yapmak sevap olup, yapmamak, tenzihi mekruhdur. Abdestin edeplerinden, bazıları şunlardır:
Sual: Abdest dualarının Arabisini bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir?

CEVAP
Önce Euzü Besmele çekilir. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, islamı nûr kılan Allahü tealaya hamdü senalar olsun“ denir. Her uzvu yıkarken aşağıdakiler gibi dualar okunur:
Ağza su verirken: Ya Rabbi, peygamber efendimizin havzından içmemi nasip eyle, Kur'an okurken, zikrederken ve ibadet ederken bana yardım eyle!
Burna su verirken: Ya Rabbi, cennet kokusunu nasip et, beni cennet nimetleri ile rızıklandır.  cehennem kokusundan uzak eyle!
Yüzü yıkarken: Ya Rabbi, salihlerin yüzlerinin ağarıp, sana düşmanlık edenlerin yüzlerinin karardığı günde, yüzümü ağart, günahlarımdan dolayı yüzümü karartma.
Sağ kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolay eyle!
Sol kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme ve hesabımı zorlaştırma, kolaylaştır.
Başı meshederken: Ya Rabbi, saçlarımı ve vücudumu cehenneme atma, başka hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer günü, beni Arşın gölgesinde barındır.
Kulakları meshederken: Ya Rabbi, hak sözleri dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle.
Boynu meshederken:Ya Rabbi, boynumu ateşten azat eyle.
Sağ ayağı yıkarken:Ya Rabbi, Sırat köprüsünde sana düşmanlık edenlerin ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma, sabit eyle.
Sol ayağı yıkarken:Ya Rabbi, günahlarımı affet, amelimi makbul et, helal kazanç nasip eyle.
Abdest bitince: Ya Rabbi, beni tövbe edip tövbesinde sadık olanlardan ve günahları af olanlardan eyle denir. Sonra kelime-i şehadet okumak iyidir. Hadisi şerifte buyuruldu ki: (Güzelce abdest aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.)
Sual: Güzel abdest nasıl alınır?

CEVAP
Sual: Abdest alırken, musluğun önüne ayağımı koyuyor, kalbimden üç defa sayıyorum, sünnete uygun yıkamış oluyor muyum?
CEVAP:İnsanların % 99'u ayak yıkamasını bilmiyor. Birçok hoca gördüm abdestini mekruh ediyor. Kalpden üç kere saymakla olmaz. Üç kere ayrı ayrı yıkamak gerekir.  Her seferinde ya musluğu kapatmalı veya ayağı musluğun önünden çekmelidir. Böylece üç kere yıkamalı. Üçten az veya çok yıkamak mekruh olur. Bu hususu tanıdıklara duyurmak gerekir.
Sual: Abdestsiz namaz kılınır mı?
CEVAP
 
 
 
CEVAP
1Abdesti, namaz vakti girmeden önce almak.
2Halada taharetlenirken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almak.
3 Su ile taharetlenmek. Temizleninceye kadar yıkamalıdır.
4 Taharetlendikden sonra, bez ile kurulanmak.
5Taharetlendikden sonra, avret mahallini, hemen örtmek.
6Başkasından yardım istemeyip, abdesti kendisi almak.
7 Kıbleye karşı, abdest almak.
8Abdest alırken konuşmamak.
9 — Her uzvu yıkarken, kelime-i şehadet okumak.
10 — Abdest dualarını okumak.
11 — Ağzına sağ el ile su vermek.
12 — Burnuna sağ el ile su vermek, sol el ile temizlemek.
13 — Ağzı yıkarken, dişleri (Misvak) ile temizlemek.
14 — Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, ağzı çalkalamak, yani boğazında hafif gargara yapmak.
15 — Burnu yıkarken, suyu kemiğe yakın çekmek.
16 — Kulağı mesh ederken birer parmağı, kulak deliğine sokmak.
17 — Ayak parmaklarının aralarını tahlil ederken, sol elin küçük parmağı ile ve alt taraflarından tahlil etmek.
18 — Elleri yıkarken, geniş yüzüğü yerinden oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmak ise lazım olup, farzdır.
19 — Su bol ise de, israf etmemek.
20 — Suyu, yağ sürer gibi az kullanmamak.
21 — Abdest aldığı kabı dolu bırakmak.
22 — Abdest bitince veya ortasında (Allahümmec’alni minettevvabin...) duasını okumak.
23 — Abdestden sonra (Sübha), yani iki rekat namaz kılmak.
24 — Abdestli iken, abdest almak. Yani namaz kıldıktan sonra, abdestli iken, yeni namaz için, bir daha abdest almaktır.
25 — Yüzü yıkarken, göz pınarını, çapakları temizlemek.
26 — Yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak.

27 — Abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste, başa sıçratmamak.

 
Abdestin edepleri nelerdir?
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=