sitene türk bayrağı 
www.siirlerinefendisi.tr.gg
   
  KALP GÖZÜ
  Tüm Dini Bilgiler
 
Türkçe  Meali ve Sesli Dinleme..!
Türk Harfleri ile okuma, anlamı, fazileti ve sesli dinleme...
Allah'ın İsimleri
Namaz, Oruç, Zekat, Adak...
Siteniz için saat scriptleri
Dini Takvim
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Whatever is in the heavens and on earth, doth declare the Praises and Glory of Allah,- the Sovereign, the Holy One, the Exalted in Might, the Wise. (Friday (Al-Jumuá)/1). Allah is He, than Whom there is no other god;- Who knows (all things) both secret and open; He, Most Gracious, Most Merciful. Allah is He, than Whom there is no other god;- the Sovereign, the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to Allah. (High is He) above the partners they attribute to Him. (The Gathering (Al-Hashr)/22-23). Therefore exalted be Allah, the King, the Reality: there is no god but He, the Lord of the Throne of Honour! (The Believers (Al-Müminün/116)). Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla. Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allahı tesbih eder. (Cuma/1). O Allah ki, Ondan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan Odur." "O Allah ki, Ondan başka ilah yoktur. Meliktir; Kuddûs tur; Selam dır; Mümin dir; Müheymin dir; Aziz dir; Cebbar dır; Mütekebbir dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. (Haşr/22-23). Hak melik olan Allah pek yücedir, Ondan başka ilah yoktur; Kerim olan Arşın Rabbidir. (Müminun/116).
Anasayfa yap Favorilere ekle  
16 Haziran 2009 Salı  
 

  ''Onlar ki, söz verip andlaştıktan sonra Allah'a verdikleri Devamı..

 

  ''Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla Devamı..

"Allaha hamd-ü senâ ederiz. Ona döneriz.
Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden Ona sığınırız.
Allahın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz.
Allahın şaşırttığını, kimse doğru yola koyamaz.
Şehâdet ederim ki Tanrı yoktur, sadece Allah vardır.
Birdir, eşi ve benzeri yoktur.
Yine şehâdet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve Rasûlüdür."

Ey Allahın kulları ..!

Allahtan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi vasiyet ederim.

Ey İnsanlar ..!

Sözlerimi iyi dinleyiniz...
Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum.

Ey İnsanlar ..!

Bugünün ne günü olduğunu biliyor musunuz... Burası, Belde-i Haramdır.(Mekkedir) Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da; bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır.

Ey Ashabım..!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünki her hâl ve harekeinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalâletlere (sapıklıklara) dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız!

Ashabım ..!

Eskiden câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu Rabianin kan davasıdır.

Ashabım ..!

Her türlü riba (faiz) kaldırılmıştır İlk kaldırdığım riba, Abdulmuttalibin oğlu Abbasın ettiği ikrazlardır(borç vermelerdir)
Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Eski câhiliyet devrinden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır.
Borçlular, alacaklılara yalnız aldıkları parayı ödeyeceklerdir.
Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...

Ashabım..!

Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin.
Hediyeler, hediye ile karşılanır.
Başkalarına kefil olan, kefaletin sorumluluğunu üstüne alır.

Ey İnsanlar..!

Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir.
Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, onu sevindirmiş olursunuz.
Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

Ey insanlar ..!

Kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allahtan korkunuz.
Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onları Allah adına söz vererek helâl edindiniz.
Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile şerefini , sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.
Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları uyarıp, sakındırabilirsiniz.
Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû bir şekilde hertürlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlamanızdır.
Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler...Siz de onlara nezâketle muamele edin.
Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi, helâl olmaz.
Kölelerinize gelince... Onlara da yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden giydirmeğe çalışın.
Affedemeyeceğiniz bir hata işlerlerse kendilerine izin verin.
Fakat asla eziyet etmeyin.Çünkü onlar da Allahın kuludur.

Ey müminler..!

Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın.
Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir, hepiniz Ademin çocuklarısınız... Adem ise topraktandır.
Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.
Şeref ve üstünlük, ancak fazilet iledir.
Müslüman müslümanın kardeşidir. Bütün müslümanlar kardeştir, eşit hakka mâliktir.
Din kardeşinize ait olan herhangi birşeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası ile olmadıkça, başkası için helâl olmaz.
Haksızlık yapmayın... Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahâlinin haklarını gasp etmeyin.
Sakın benden sonra kâfirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın..

Ey Müminler..!

Size bir emanet bırakıyorum..Siz ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu şaşırmazsınız.
O emanet de Allahın kitabı Kurân dır.

Ey Ashabım..!

Nefsinize zulmetmeyin...Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

Ey İnsanlar..!

Allah , herkese düşen miras hakkını Kurân da bildirmiştir.
Mirasçılar için ayrıca vasiyetnâme yapmaya hâcet yoktur.

Ey İnsanlar..!

Her câni kendi suçunundan kendisi sorumludur.
Hiçbir câninin işlediği suçun cezasını evlâdı çekmez.
Hiç bir evlâdın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.

Ey İnsanlar..!

Mutemâdiyen dönmekte olan zaman, Allahın gökleri, yerleri yarattığı günki vaziyete dönmüştür..
Bir yıl, ay ölçüsüyle oniki aydır.
Bunlardan dördü, haram aylardır.
Bunlardan üçü, arka arkaya Zilka de, Zilhicce, Muharrem dir.
Dördüncüsü Receb tir, ki Cümade-l âhire ile Şaban arasındadır.
Bu sene haram aylar eskilerine geldi. Hac mevsimi yine Zilhicce nin onuncu gününe rastladı.

Ey İnsanlar...

Allaha kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın.
Ramazan orucunu tutun.
Emirlerime itaat edin.
O takdirde Rabbinizin Cennetine girersiniz.

Ey İnsanlar..!

Aşırı gitmekten sakınınız.
Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi, dinde ifratta olmaları idi.
Hac usûllerini benden öğrenin.
Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha haccedemem.
Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, kendisine bildirilenler, burada bulunanlardan daha iyi anlayarak bunları korumuş olurlar.

Ey insanlar..!

Yarın beni sizden soracaklar.. Ne dersiniz.. Risâletimi tebliğ ettim mi. Görevimi yaptım mı...

Ashab bu soruya hep bir ağızdan EVET..! Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize nasihat ve tebligatta bulundun. Böylece şehâdet ederiz. der.
Vâdi artık bu sözlerle çalkalanmaktadır.

Allah Rasûlü parmağını havaya kaldırarak, üç kez,

Şâhid ol Ya Rabbi..!
Şâhid ol Ya Rabbi..!
Şâhid ol Ya Rabbi..!

Buyurur.

Hz. MUHAMMED (SAV)
(Kılınışı, Dua ve Sureleri) Yazılı ve Sesli Dualar..!
 
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth: no son has He begotten, nor has He a partner in His dominion: it is He who created all things, and ordered them in due proportions. (The Criterion (Al-Furqán/2)). Say ye: "We believe in Allah, and the revelation given to us, and to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets from their Lord: We make no difference between one and another of them: And we bow to Allah (in Islam)." The Cow (Al-Baqarah/136). And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah. ( The Table Spread (Al-Máída/46)). The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He created him from dust, then said to him: "Be". And he was. The Truth (comes) from Allah alone; so be not of those who doubt. (The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán)/59-60). They do blaspheme who say: "(Allah) is Christ the son of Mary." But said Christ: "O Children of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord." Whoever joins other gods with Allah,- Allah will forbid him the garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrong-doers be no one to help. They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One Allah. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them. Why turn they not to Allah, and seek His forgiveness? For Allah is Oft- forgiving, Most Merciful. Christ the son of Mary was no more than an apostle; many were the apostles that passed away before him. His mother was a woman of truth. They had both to eat their (daily) food. See how Allah doth make His signs clear to them; yet see in what ways they are deluded away from the truth! ( The Table Spread (Al-Máída/72-75)).And your Allah is One Allah. There is no god but He, Most Gracious, Most Merciful.( The Cow (Al-Baqarah)/163). Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla. O öyle bir ilâhtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi, hükümranlıkta ortağı yoktur. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. (FURKAN/2). Deyiniz ki, "Biz, Allaha iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakupa ve torunlarına ne indirildiyse, Musaya ve İsaya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak Ona boyun eğen müslümanlarız."(Bakara/136).O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevratı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsayı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevratı tasdik eden ve Allahdan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncili verdik. (Maide/46). Doğrusu Allah katında İsanın (yaratılışındaki) durumu, Âdemin durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi. Bu hak (gerçek) senin rabbindendir, o halde şüphecilerden olma.(Ali imran/59-60). Andolsun, "Allah, Meryemin oğlu Mesihtir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara: "Ey İsrailoğulları, hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allaha ibadet edin. Kim Allaha ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehenemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur" demişti. "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır. Hala Allaha tevbe edip Ondan af dilemiyorlar mı? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryemin oğlu Mesih (İsa), sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar!(Maide/72-75). Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîmdir..(Bakara/163).
MENÜ
 
İletişim Arapça Türkçe SESLİ  Kur'an
Sitenin İçeriği Site HakkındaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=