sitene türk bayrağı 
www.siirlerinefendisi.tr.gg
   
  KALP GÖZÜ
  Okunacak Dua
 

                                                                          

 


SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Subhânallâhil Aziym!"

MANASI:
"Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"


BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü

MANASI:
Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla.


BU DUA KORKULARI GİDERİR

OKUNUŞU:
"Hasbinallahü ve ni'melvekîl."

MA'NASI:
"Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."


SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Subhânallâhi ve bihamdihî.

MA'NASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.


KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN

OKUNUŞU:
"Hasbünallâhü ve ni'mel vekil."

MA'NASI:
"Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."


GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.

MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.


KÖPEK ULUMASI EŞEK ANIRMASINI İŞİTEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü billâhimineşşeytanir'raciym."

MA'NASI:
"Koğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım."


MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh".

MA'NASI:
"Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır."


ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü.

MANASI:
Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.


ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym."

MA'NASI:
"Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım."


NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."

MA'NASI:
"Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."


YATARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü."

MANASI:
"Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
uyanırım."

YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî."

MANASI:
"Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna
içir."


ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME

OKUNUŞU:
Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym.

MANASI:
Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı
tesbih ederim.


TUFANDA MEYVE YENİNCE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allahümme kemâ ereytenâ evvelehû fe'erinâ âhirahû."

MANASI:
"Allah'ım! Bunun evvelini (ilkini önünü) bize gösterdiğin gibi,
sonunu da göster."


BU DUAYI OKUYAN AKŞAMLARI ZARAR GÖRMEZ

OKUNUŞU:
E'ûzü bikelimâtillahi tâmmâti min şerri mâ halak.

MANASI:
Tüm yaratıklarının şerrinden yüce Allah'ın tam ve mükemmel olan
kelimelerine sığınırım.


SİVİLCELERE KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme Musağgıral'kebîri ve mükebbiras'sağir.Sağgir mâ bî."

MA'NASI:
"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bu bendekinide
küçült."


BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke.

MANASI:
Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
bağışlamanı isterim.YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Allâhümme hırlî vahterlî."

MA'NASI:
"Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için
hayırlı olanını seç,
en hayırlısını nasîb eyle."


AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî."

MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
O'nun
yüce himâyesine bırakıyorum."


ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke."

MA'NASI:
"Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
vermesini dilerim."


KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm."

MA'NASI:
"Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
sana sığınırım."


GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA

OKUNUŞU:
Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.

MA'NASI:
Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum).


AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

MANASI:
Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
gibi, ahlâkımı da güzelleştir.

ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA

OKUNUŞU:
"Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."

MA'NASI:
"Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
şeytanın şerrinden koru."


YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn."

MANASI:
"O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı."


HASTAYA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin.

MA'NASI:
"Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim."

MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz.
Onların
şerlerinden sana sığınıyoruz."


HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin."

MA'NASI:
"Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."

MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
bütün kötülüklerden,
koruması için Allah'a emânet ederim."


TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"

MANASI:
"Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım."


SIKINTILARI GİDEREN DUA

OKUNUŞU:
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"

MANASI:
"Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam."
demektir.
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir."

TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî.

MANASI:
Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
şeyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.


BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA

OKUNUŞU:
Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ.

MANASI:
Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun.


SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA

OKUNUŞU:
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
hüve alâ külli şey'in kadir.

MANASI:
Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye
kâdirdir. Gücü herşeye yeter.


DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA

OKUNUŞU:
"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşıl'azîm."

MA'NASI:
Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur.
O'na güvendim,
O'na dayandım. O, arşın sahibidir."


ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
izâ şi'te sehlâ."

MA'NASI:
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen,
dilediğin zaman,
zor olan şeyi kolay kılarsın."


GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"

MA'NASI:
"Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
güzel oldu.
Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."

YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!"

MANASI:
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi
cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle
yemeğimi yemeye başlıyorum."


BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr.

MANASI:
Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
ateşinden sana sığınırım
Ey dost: banyoya girerken kapıda bu duayı okumalısın.

SABAH AKŞAM 7 KERE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâhû, aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşil'azıym."

MANASI:
"Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandım
o'na güvendim. O arş-i azîmin (büyük arşın) sahibidir."


SABAH OKUNACAK DUA

OKUNUŞU
"Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûşur"

MANASI:Mülk (kainat) Allah'ın olarak sabaha erdi,
biz de Allah'ın (kulları) olarak sabaha ulaştık.
Alemlerin rabbi (bütün kainatın sahibi) olan Allah'a hamd olsun!


FAKİRLİKTEN VE YOKSULLUKTAN KURTULUŞ DUASI

OKUNUŞU:
"Lâ ilâhe illallâhül'Melikül'Hakkul'Mübîn"

"Bu duâ, o kimse için, fakirlikten, yoksulluktan kurtuluşuna bir
emân, bir berât
ve güvence olur. Aynı zamanda kabir vahşet ve yalnızlığından
kendisine en güzel
bir yoldaş (Arkadaş) olur."

HER VAKİT İÇİN OKUNAN DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme, lâ mânia limâ a'tate, velâ mu'tıye limâ mena'te velâ
yenfeu
zel-ceddi minkel-Cedd.

MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin verdiğine men' edecek yoktur. Men' ettiğini de
verecek yoktur.
Senin azabından bahtiyarın bahtı bir faide vermez."


YENİ BİR ELBİSE GİYEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillâhillezi kesâni ma üvârî bihî avretî ve etecemmelü bihî
fî hayatî."

MANASI:
"Mahrem yerlerimi, (örtülmesi gerekli olan yerlerimi) örttüğüm ve onu
giymekle güzelleştiğim
bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdü senâlar olsun."


AĞRISI OLAN BU DUAYI KENDİ KENDİNE OKUMALIDIR

OKUNUŞU:
"Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerrimâ ecidü ve ühâzıru."

MA'NASI:
"Allâh'ın ismiyle. Hissettiğim (duyduğum) ve korktuğum bu hastalığın
(ağrı ve sancıların)
şerrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'ın izzet ve kudretine
sığınırım."


SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike esteğiysü."

MANASI:
"Ey devamlı var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve
bütün mahlukatını
(yarattıklarını) varlıkta-hayatta tutan=Ey Hayy ve Kayyûm olan
Allâh'ım! Rahmetinle yardımını istiyorum."


AKŞAM OLUNCA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Emseynâ ve emsel'mülkü lillâhi velhamdü lillahi lâ şerikeleh, lâ
ilâhe illâ hüve ve ileyhil'mâsir.

MANASI:
Mülk Allahın olarak akşama ulaştı. Biz de Allah'ın kulları olarak
akşama eriştik. Hamd, Allah'a mahsustur
(Allah'tan başkasına hamd edilmez).


BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümmekfini bihalalike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen
sivak."

MA'NASI:
"Ey Allah'ım, helâl rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan
koru. Ve
lutfunla-merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl
(koru
ve muhafaza eyle)."


BU DUAYI OKUYANI ALLAH (C.C.) MEMNUN EDER

OKUNUŞU:
Radiytü billâhi Rabben vebil-İslâmi diynen. Vebi-Muhammedin
(sallallâhü teâlâ
aleyhi ve selleme) Nebiyyâ.

MA'NASI:
Rab olarak Allâh'ı, din olarak islamiyeti. Peygamber olarak da
Hz.Muhammed Aleyhisselâmı
kabul ettim ve buna cânü gönülden râzı oldum.


TEK BAŞINA YEMEK YİYENİN OKUYACAĞI DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillâhillezî at'amenî hâzat'taâme ve razekanîhi min-ğayri
havlin
minnî ve lâ-kuvveh."

MANASI:
"Yüce Rabbime hamdü senâlar ederim ki, benim hiçbir gücüm kuvvetim ve
hiç bir tesirim olmadan bu yemeği bana
yedirdi ve beni bu ni'meti ile rızıklandırdı."


SU İÇİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Elhamdü lillahillezî sekânâ azben fürâten birahmetihi, velem
yec'alhü milhan ücâcen bizünûbinâ."

MANASI:
"Rahmet ve merhametiyle tatlı ve lezzetli sular içiren Allah'a hamdü
senâlar
olsun ki, işlediğimiz günahlar sebebiyle suyumuzu acı ve tuzlu
kılmamıştır."


SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve
aslihlî şe'nî küllehû lâ ilâhe illâ ente."

MANASI:
"Allahım! Rahmetini umarım. Beni bir göz kırpması kadar bile nefsime
bırakma. Bütün işlerimi ıslah et.
Senden başka ilâh (ibâdet edilecek) yoktur."


NAZAR DUASI

OKUNUŞU:
"Bismillah, allahümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesahâ."

MA'NÂSI:
"Allah'ın bereketli ismiyle.Allah'ım! şunun gözünün keskinliğini ve
tesirini
gider ve zararını tamamen çürütüp yoket. Vereceği veya verdiği zararı
önle ve
tamamen tesirsiz hâle getir ve yok et."


UYKUDA KORKAN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü bikelimâtillâhittâmmeti min ğadabihi ve ikâbihi ve min şerri
ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtıyni ve en yahdurûn."

MANASI:
"Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların uğramasından
(şerrinden) ve gelmesinden tam olan kelimeleriyle Allah'a sığınırım."


GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillahillezi lâ yadurru maasmihi şey'ün fil-ardı ve lâ fissemâi ve
hüvessemî ul-alîm."

MA'NASI:
"Allah'ü Teâla'nın ism-i şerifi ile derse, O'nun ism-i şerifi
hürmetine
yerde ve gökte olan hiç bir şey zarar vermez (veremez). Allah, her
şeyi
işiten ve bilendir."


BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEĞMEZ

OKUNUŞU:
"Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi şey'ün fil-ardı ve lâ fissemâî ve
hüvessemî ul-alîm."

MA'NASI:
"Allâh'ü Teâla'nın ism-i şerifi ile derse, O'nun ism-i şerîfi
hürmetine
yerde ve gökte olan hiç bir şey zarar vermez (veremez). Allâh, her
şeyi
işiten ve bilendir."


BU DUA ATEŞLİ HASTALARA OKUNUR

OKUNUŞU:
"Bismillahil'kerim, e'ûzü billâhil'Aziym, min şerri külli ırkın
naârin ve
min şerri harrinnâr."

MA'NASI:
"Yüce Allâh'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden
(zararından)
ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin (azabının) şerrinden
Aziym olan, Ulu
Allâh'a sığınırım."
----------------------------------------------------------------------


HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA

OKUNUŞU:
Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.

MANASI:
"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim.
Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz
kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma."


YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"

MA'NASI:
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize
doğruluk ver,
bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve
işimi kolaylaştır."


GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
ibâdihi
ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn."

MA'NASI:
Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
vesvese ve aldatışlarından
ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
sığınırım."


BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI

OKUNUŞU:
"Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil'Aliyyil'Azıym."

MA'NASI:
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. Çok yüce ve
çok büyük
Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
dilemekten
başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim."


NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ
hasade,
ve min şerri külli ziy aynin."

MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
hased edenin
hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü
her göz
sahibinin şerrinden korusun."


ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-
Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve
Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."

MANASI:
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
Rabbi (sahibi)dir."


NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve
lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym.

MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur.
Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)
yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve
ancak Allah'ındır.


ZEMZEM SUYU İÇİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Allâhümme innî es'elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâ-en min
külli dâ-in ve sekamin."

MANASI:
"Allâh'ım! Ben, senden faydalı ve yararlı bir ilim, geniş ve bol bir
rızk, ve her türlü derde devâ,
bütün hastalık ve sıkıntılardan şifâ vermeni diliyorum."

Bütün sular oturularak içilir. Fakat zemzem ayakta içilir.


BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI

OKUNUŞU:
"Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"

MA'NASI:
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
ondan daha
hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu
edenlerdeniz.
(O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz
Allahımızın rızasına
ermektir).


BU DUA NAZAR DEĞMESİNE KARŞI OKUNUR

OKUNUŞU:
"U'îzükümâ bikelimâtillâhit'tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve
min
külli aynin lâmmetin."

MA'NASI:
"(Hasan ve Hüseyin'e (R.A.) hitaben) her ikinizi de bütün
şeytanların, zehirli
mahlûkatın ve nazarı isâbet eden kötü gözden (göz değmesinden)
Allâh'ü
Teâlâ'nın tam ve yüce kelimelerine (noksansız kelimelerine)
sığındırırım."


BU DUAYI OKUYANA İKİ MİLYON SEVAP VERİLİR

OKUNUŞU:
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
lem yûled ve lem yekün
lehü küfüven ehad

MANASI:
Allah'tan başka hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, eşi
ortağı yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için başvurulandır.
Doğmamış ve doğrulmamıştır. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
asla olamaz da...


BU DUAYI SABAH AKŞAM OKUYANA HİÇ BİRŞEY ZARAR VEREMEZ

OKUNUŞU:
Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve
Hüvessemi'ul Aliym.

MANASI:
Yüce Allah'ın ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek
ismiyle hareket edildiği (O'nun ismi söylendiği)
vakit, yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar veremez. O yüce Allah,
her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir.


HER ÇEŞİT HASTALIK VE ZARARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
"Bismillâhi yübriyke min külli dâin yeşfiyke ve min şerri hâsidin izâ
hasede
ve min şerri külli zî aynin."

MA'NASI:
"Allâh'ın adıyla! Allâh,seni bütün (her türlü) hastalıklardan şifalar
versin: Hased eden kimsenin
hasedini açığa vurduğu zaman ki,şerrinden ve gözü değen (keskin
gözlü) her göz sahibinin (baktığı
zaman nazar değdiren kimsenin) şerrinden."


BU DUA NAZAR İÇİN OKUNUR

OKUNUŞU:
"Bismillâhi, erkîgyke, vallâhü yeşfiyke, min külli dâin ye'tîyke, min
şerrin-neffâsâti
fil'ukadi, ve min şerri hâsidin izâ hasade."

MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, sana gelen (ârız olan) her türlü hastalıktan,
düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin)
şerrinden ve hased eden (kıskançlık eden) kimsenin kıskançlık ettiği
zaman ki şerrinden seni korusun,
sana şifâlar versin."


CEBRAİL (A.S) PEYGAMBERİMİZE OKUDUĞU ŞİFA DUASI

OKUNUŞU:
Bismillâhi erkıyke, vallâhü yeşfiyke min külli dâin ye'tiyke min
şerrin-neffâsâti fil'ukadi ve min şerri
hasidin iza hasede.

MANASI:
Allah'ın ismiyle seni muhafaza ederim. Yüce Allah, sana gelen her
türlü hastalıktan, düğümleri üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden
(vereceği zarardan)
ve hasedcinin hased etmek istediği zaman ki, şerrinden seni korusun
ve sana şifâ versin.


HASTAYA OKUNAN DUA

OKUNUŞU:
Allâhümme Rabbennâsi, ezhibilbe'se veşfi, en teşşâfî, lâ şifa'e illâ
şîfâüke şifâ'en lâ yükâdiru sekamen.

MANASI:Allâh'ım! Ey bütün insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hastalığı
(bu hastanın ızdırabını) gider. Ve ona şifâ ver. Çünkü şifâ veren
ancak sensin senin vereceğin şifâdan başka şifâ
yoktur. (senden başka kimse


ÖZLÜ BİR DUA
Ya Rabbi!
Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.
Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!
Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!
Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.
Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.
 
Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar
 
Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır."  
(Buhari: 11/96)

 
Her Sabah Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır."  
(Ebu Davud: 5067)

 
Her Akşam Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır."  
(İbn Mace, Dua: 14)

 
Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin."  
(et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

 
Yemekten Sonra Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun."  
(Ebu Davud, At'ime:15)

 
Elbise Giyerken Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi."  
(Tirmizi, deavat: 107)

 
Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):
 
 

Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç."  
(Müslim, müsafirin:68)

 
Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):
 
 

Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru."  
(Buhari, teheccüd: 25)

 
Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):
 
 

Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım."  
(İbni Mace, Teharet: 9)

 
Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):
 
 

Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun."  
(İbni Mace, taharet:10)

 
Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum."  
(tirmizi, deavat: 38)

 
Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun."  
(Ebu Nuaym)

 
Aynaya Bakarken Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir."  
(İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

 
Aksırma Esnasında:

Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir.  
(Buhari, Edep: 125)

 
Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:
 
 

Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz."  
(Zuhruf Suresi 13-14)

 
Eve Girerken Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna."
Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz."  
(Ebu Davud, Edeb: 112)

 
Evden Çıkarken Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır."  
(Tirmizi, deavat: 34)

 
Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:
 
 

Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!"  
(Buhari, Deavat: 7)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=