sitene türk bayrağı 
www.siirlerinefendisi.tr.gg
   
  KALP GÖZÜ
  Güzel Sözler
 



Dini Sözler

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”

Hz. Muhammed (sav)

”Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır.”

Hz. Ali

”Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.”

Hz. Muhammed (sav)

”Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur.”

Mevlana

”Sabredin, her şeyin başı sabırdır. ”

Hz. Ebubekir

”Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.”

Hz. Osman

ALLAH’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın.

Abdülkadir Geylani (k.s.)

Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir.

Bin Ataullah İskenderi (r.h.)

Siz birbirinizi ALLAH (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, ALLAH da (c.c.) hepinizi sever.

İsmail Hakkı Toprak (k.s.)

Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar.

Süfyan-ı Sevri (r.h.)

Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!

Süfyan b. Uyeyne (r.h.)

Bilginin hayırlısı ALLAH’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır.

İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır.

İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.

Ebu Derda (r.h.)

Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH’tan (c.c.) beklediğin ameldir.

Hz. Ali (r.a.)

Rab Teala’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece ALLAH’a (c.c.) itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat  etsin. 


Dini güzel sözler..

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. (İmam-ı Azam)

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. (İbni Haldun)

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak ALLAH’ın işidir. (Mevlana)

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. (Firdevsi)

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Avcı nice al (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir. (Kaşgarlı Mahmud)

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a))

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a))
Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))
Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)
Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni Haldun)

İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. (Mevlana)

Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. (Mevlana)

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (İmam Gazali)
Hayat, iman ve cihaddır. (Hz. Hüseyin (r.a))

Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. (Hz. Ali (r.a))

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. (Şeyh Sadi)

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. (Hz. Ali (r.a))

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)

Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. (Bediüzzaman Said Nursi)

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Mevlana)

Kurdun elinden çobanlık gelmez. (Sadi)
Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali (r.a))

İnsanı maskara eden, dilidir. (Sadi)

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. (Firdevsi)
Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. (Şeyh Sadi Sirazi)

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydeba)

Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Sadi)

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)
_Resul_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Affetmek, zaferin zekâtıdır."
Hz. Muhammed


"İman, aklın çalışmasının ürünüdür."
Ahmed Hulûsi


"Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."
Hz. İsa


"Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."
A.F.Y


"Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."
Muhiddin Arabi


"Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur."
Ahmed Hulûsi


"Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."
Hz.Muhammed


"Yaşam kabullenmektir."
A.F.Y


"Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."
Muhammed İkbal


"Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."
A.F.Y


"Acı, akıllı adamların hocasıdır."
Byron


"Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."
Hz.Muhammed


"Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur."
Ahmed Hulûsi


"Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."
Hz.Muhammed


"Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."
A.F.Y


"Tasavvuf, Allah (c.c.) ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."
Cüneyd-i Bağdadi


"Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."
A.F.Y


"Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."
Yunus Emre


"İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."
Hz.Muhammed


"İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."
Hz. Muhammed


"Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."
A.F.Y


"Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."
Hz. Muhammed


"Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."
A.F.Y


"Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."
Fransız Atasözü


"Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."
A.F.Y


"Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."
Demokritos


"İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anl!!!!! gelmez."
A.F.Y


"Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."
A.F.Y


"Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."
Montesquieu


"Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."
Hz. Muhammed


"İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."
A.F.Y


"Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."
Cüneyd-i Bağdadi


"Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."
A.F.Y


"Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."
Hz. Muhammed


"Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."
A.F.Y


"Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."
Conficius


"Huşu namaza, haşyet ilme aittir."
A.F.Y


"Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."
Hafız


"Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."
Hz.Muhammed


"Allah (c.c.)’ın dışında kimseye borç verme."
A.F.Y


"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. Muhammed


"Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."
A.F.Y


"Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."
Alexandre Dumas Fils


"Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."
Yunus Emre


"Vicdan sahibi kısık seslidir."
A.F.Y


"Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah (c.c.) ile olmandır."
Cüneyd-i Bağdadi


"Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."
A.F.Y


"Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."
David Starr Jordan


"Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."
A.F.Y


"Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."
Mevlâna


Image Hosted by ImageShack.us






Image Hosted by ImageShack.us





Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=